Volebný program

Drahí priatelia,

vďaka viac ako 700  podpisom,  ktorých väčšinu som sám vyzbieral pri osobných stretnutiach s Vami,  môžem teraz kandidovať na poslanca za Klačno. Rád by som pomohol svojimi osobnými i pracovnými skúsenosťami k zlepšeniu života na našom sídlisku. Uchádzam sa o Vašu dôveru a ak ju získam, budem pre nás všetkých presadzovať najmä tieto 4 priority:

1. ŠKOLSTVO:

 • podporiť vznik Technickej fakulty Katolíckej univerzity
 • podporiť zavedenie duálneho systému odborného vzdelávania v polytechnickej strednej škole
 • spravodlivé rozdeľovanie finančných prostriedkov pre materské a základné školy

2. ŠPORT:

 • podporiť vybudovanie futbalového areálu na Klačne s MFK
 • podporiť vybudovanie futbalovej a basketbalovej akadémie s MFK a MBK

3. PRE KLAČNO:

 • bezbariérové vstupy na chodníky
 • rozšírenie a obnovu detských ihrísk a oddychových zón
 • vytvorenie fondu na meste pre podporu talentovaných detí zo sociálne slabších rodín
 • zabezpečiť zmysluplnú letnú aj zimnú údržbu sídliska
 • rozšíriť začiatok prístupovej cesty k bytovým domom na ulici Smreková
 • dokončiť realizáciu celej IBV (individuálnej bytovej výstavby) v lokalite Klačno – Milkov
 • zlepšiť sociálnu vybavenosť na Klačne
 • zlepšenie podmienok parkovania v uliciach sídliska
 • riešiť tému venčenia psov a dane za psa v prospech ľudí

4. PODPORIŤ VOLEBNÝ PROGRAM PRIMÁTORA Igora Čombora:

 • zveľadiť stred mesta (výstavba polyfunkčných domov s námestím namiesto projektu Aupark)
 • dokončiť realizáciu výstavby 120 rodinných domov na Dielci a nájomných bytov v meste
 • urýchliť projekt výstavby novej plavárne
 • poskytnúť podporu pre zvýšenie tempa výstavby ciest R1 + D1

Okrem týchto hlavných tém sa chcem v prípade zvolenia za poslanca  venovať praktickým veciam, ktoré nás denne trápia.

Ak máte námet alebo návrh, čo treba zlepšiť, môžete ma kontaktovať na t.č. 0905 873692, email: michal.lazar@yahoo.com.