Príbeh Michala Lazára

Rodák

Narodil som sa 12.2.1963 v Ružomberku. Po absolvovaní základnej školy som v roku 1978 nastúpil na  Strednú vojenskú školu v N. Meste nad Váhom. V roku 1981 som zo zdravotných dôvodov prestúpil na Stredné odborné učilište papiernické v Ružomberku, kde som aj maturoval. Pracoval som ako robotník v SCP. V roku 1985 ma zamestnal ONV v Lipt. Mikuláši ako nekvalifikovaného učiteľa na Základnej škole Huty. V rokoch 1986 až 1990 som študoval učiteľstvo ročníkov 1-4 na PF v Banskej Bystrici. Po úspešnom ukončení vysokej školy som nastúpil v septembri 1990 ako učiteľ na Základnej škole v Kuchyni. Od roku 1992 pracujem na ZŠ Zarevúca v Ružomberku. Od roku 1996 som bol zástupca riaditeľky školy pre prvý stupeň a v decembri 1999 som bol menovaný za riaditeľa školy. V tejto funkcii pôsobím dodnes.

Riaditeľ školy

Od roku 1991 sme boli jediná škola v meste s právnou subjektivitou. V praxi to znamenalo, že vtedajší zriaďovateľ - Okresný úrad v Ružomberku nám poskytol rozpočet, ktorý bol vždy deficitný. Niekoľko rokov sme tlačili pred sebou dlh. Škola teda nemala prostriedky na rozvoj. Budova školy potrebovala celkovú rekonštrukciu a novú strechu. Museli sme si pomôcť sami. Aj preto som niekoľkokrát vystúpil na mestskom zastupiteľstve s prosbou o pomoc škole. Robil som, čo bolo v mojich silách. Vedeli sme, že sa od roku 2003 pripravuje normatívne financovanie a tam nám vychádzali veľmi dobré parametre. Následne sa to potvrdilo a vďaka vhodnému pomeru žiakov a zamestnancov sme získali finančnú stabilitu. Teraz je škola aj vďaka podpore mesta kompletne zrekonštruovaná a zároveň aj finančne nezávislá. Som hrdý na to, že sme spolu so zamestnancami a rodičmi žiakov prekonali problémy a dokázali sme ťahať za jeden koniec povrazu. Odrazilo sa to aj na úspechu školy vo vzdelávacej oblasti. Množstvo kvalitných výsledkov žiakov v predmetových olympiádach a športových súťažiach je zadosťučinením pre pedagógov a zamestnancov školy. Som veľmi spokojný, že našu školu navštevujú deti z celého mesta a tiež z jeho širokého okolia.

Moja rodina

Pochádzam z kresťanskej rodiny. Veľmi výrazný vplyv na mňa mala moja stará mama. Jej rodina bola počas bývalého režimu prenasledovaná. Niektorí moji príbuzní boli pre vieru vo väzení. Vnímal som to veľmi intenzívne už ako dieťa. Ich neľahký osud ma utvrdil v presvedčení o nemennosti pravých kresťanských hodnôt. Držím sa ich dodnes. V roku 1987 som sa oženil a spolu s manželkou sme vychovali dve dcéry. Tešíme sa z vnuka Tomáška. Rodina pre mňa znamená stabilitu a pokoj v osobnom živote.

Angažovanosť

Politicky som sa nikdy aktívne neangažoval. Nie som a ani som nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Považujem to za svoju veľkú výhodu, pretože nie som zviazaný ideológiami a straníckou disciplínou. Môžem sa slobodne riadiť vlastným rozumom a svedomím. Aktívne spolupracujem s basketbalovým, hokejovým a futbalovým klubom. Bol som člen Komisie školstva, mládeže a športu pri MsÚ v Ružomberku a 6 rokov som bol členom a neskôr predsedom Mestskej školskej rady v Ružomberku.

Prečo kandidujem

Chcem ponúknuť Ružomberčanom službu, ktorá bude založená na poctivom a zodpovednom výkone funkcie poslanca MsZ v prospech obyvateľov sídliska Klačno a mesta, v ktorom žijeme.